Zona de logare

sau

Inchide

Campanie Promotionala Home / Campanie Promotionala

REGULAMENT PROMOTIE:

 

Art. 1. Organizator:

Organizatorul promotiei este S.C. MILLENIUM PROPERTIES SRL cu sediul in Bucuresti, sector 2, Strada Calea Mosilor nr.225.

Art. 2. Proiectele imobiliare la care se va aplica Promotia:

Promotia se va aplica tranzactionarii caselor si apartamentelor, indiferent de numarul de camere, de suprafata sau de tipul acestora.

Art. 3. Drept de participare:

La aceasta promotie poate participa orice persoana fizica majora, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, precum si orice persoana juridica care indeplineste conditiile prevazute in art. 4 din prezentul regulament.

Nu pot participa la aceasta promotie angajatii Millenium Properties, precum si membrii familiilor acestora.

Art. 4. Conditii de participare la Promotie:

Vor beneficia de reducerile prevazute de prezenta promotie persoanele fizice sau juridice („Participantii”) care indeplinesc urmatoarele conditii succesive si cumulative:

  1. In cadrul perioadei de valabilitate a promotiei si-au manifestat vointa ferma si neechivoca de a achizitiona un apartament prin intermediul Agentiei Millenium Properties prin semnarea unui antecontract de vanzare-cumparare in forma autentica.
  2. In cadrul perioadei de valabilitate a promotiei si-au manifestat vointa ferma si neechivoca de a inchiria un apartament prin intermediul Agentiei Millenium Properties prin semnarea unui contract de inchiriere in forma autentica.
  3. Au recomandat Millenium Properties si altor persoane (prieteni, familie, cunostinte) („Tertul”) si aceste persoane, ca urmare a recomandarii, au achizitionat un apartament prin incheierea unui antecontract de vanzare-cumparare in forma autentica.
  4. Au recomandat Millenium Properties si altor persoane (prieteni, familie, cunostinte) („Tertul”) si aceste persoane, ca urmare a recomandarii, au inchiriat un apartament prin incheierea unui contract de inchiriere in forma autentica.

Vor beneficia de aceasta promotie atat persoanele care au tranzactionat bunuri imobiliare prin intermediul agentiei Millenium Properties cat si persoanele care au recomandat agentia Millenium Properties.

Art. 5. Perioada de valabilitate a promotiei:

Promotia va fi valabila incepand cu data de 1 noiembrie 2017 pana la data de 31 decembrie 2017, inclusiv. Promotia este valabila pentru:

  1. Noile lead-uri intrate in perioada desfasurarii prezentei promotii.
  2. Noile oferte intrate in perioada desfasurarii prezentei promotii.
  3. Noile recomandari intrate in perioada desfasurarii prezentei promotii.

Art. 6. Continutul promotiei:

Persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 4 de mai sus, Participantii, vor beneficia la momentul incheierii contractului final de vanzare-cumparare cu privire la un apartament din cadrul acestei promotii de o reducere de 10% din comisionul standard perceput de catre Agentie (2% TVA inclus).

Persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 4 de mai sus, Participantii, vor beneficia la momentul incheierii contractului de inchiriere cu privire la un apartament din cadrul acestei promotii de o reducere de 10% din comisionul standard perceput de catre Agentie (50% TVA inclus).

Reducerea se va aplica  participantilor care incheie un contract de orice natura in perioada desfasurarii prezentei promotii sau persoanele care recomanda Millenium Properties, doar in cazul finalizarii unui contract de orice natura in perioada desfasurarii prezentei promotii .

Participantul are obligatia de semna o anexa cu Millenium Properties prin care declara pe proprie raspundere de catre cine a fost recomandat.

Continutul promotiei nu va putea fi modificat.

Art. 8. Regulamentul promotiei:

Regulamentul oficial al promotiei poate fi obtinut in mod gratuit prin accesarea site-ului  Millenium Properties (www.millenium-properties.ro)

Art. 9. Protectia datelor personale:

Participarea la promotie implica acceptul Participantilor ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de Millenium Properties pe toata durata promotiei, in scopul desfasurarii promotiei, precum si ulterior, pe toata durata desfasurarii activitatii Millenium Properties, in vederea promovarii proprietatilor imobiliare.

Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie divulgate catre terti.

La cererea scrisa a Participantului, datata si semnata, expediata la sediul lui Millenium Properties

se obliga:

(i) sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu datele sale personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;

(ii) sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr.677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

(iii) sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Organizatorul se obliga ca la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date asfel creata sa aduca la cunostinta drepturile conforme legii 677/2001, inclusiv dreptul de a solicita stergerea datelor personale.

Art. 10. Diverse:

Millenium Properties nu raspunde pentru situatiile in care reducerile de pret nu se vor putea aplica fie datorita faptului ca Participantii nu mai semneaza, din diferite motive, contractul final de vanzare-cumparare sau inchiriere prin care urmau sa achizitioneze / inchirieze un apartament in cadrul acestei promotii.

Millenium Properties nu raspunde pentru exactitatea informatiilor furnizate de Participanti cu privire la persoanele carora le-a recomandat Millenium Properties, precum si cu privire la exactitatea informatiilor furnizate de acestia din urma cu privire la persoanele care le-au recomandat, si, prin urmare, nu raspunde in cazul in care reducerile nu se acorda sau se acorda gresit, ca urmare a inexactitatii sau caracterului fals al acestor informatii.

Millenium Properties nu raspunde pentru modul de impartire a procentului de reducere intre Participant si Tert si pentru eventualele neintelegeri si conflicte ivite intre acestia in legatura cu acest aspect.

Prezenta campaniei promotionala reprezinta o promisiune ferma din partea Millenium Properties si este aplicabila tuturor clientilor sai, in conditiile respectarii prezentului Regulament.